Unstable Unicorns - Second Edition Rules - Czech

From Unstable Games Wiki
UU-CZ-Rules-Top.png

Labilní jednorožci je karetní strategická hra o vašich dvou nejoblíbenějších věcech: Jednorožcích a ničení. První hráč se sedmi jednorožcí ve stáji vyhráhá!*

 • Při hře 6-8 hráčů je potřeba pouze 6 jednorožců.

Co Je V Krabici

 • 114 karet s černým rubem
 • 13 karet jednorožčích mimin
 • 8 karet s přehledem pravidel

Jak Začít

Nejprve roztřiďte karty v krabičce na jednorožcí mimina, přehledové karty a karty s černým rubem. Zamíchejte karty s černým rubem a rozdejte každému hráči 5 karet. Zbylé karty položte lícem dolů doprostřed stolu. Tyto karty tvoří balíček. Vedle balíčku ponechte místo na odhazovací hromádku. Tam budete dávat karty, které v průběhu hry OBĚTUJETE, ZNIČÍTE nebo ODHODÍTE.

Každý hráč si vydere jednu kartu jednorožčího mimina, kterou umístí do své Stáje, což je herní oblast před ním. Zbylé karty jednorožčích mimin položte doprostřed stolu. Tento balíček tvoří Jesle. Karty jednorožčích mimin, které nejsou ve Stáji některého hráče, vždy vracejte de Jeslí. Nikdy si je neberete do ruky, nedáváte je do balíčku ani na odhazovací hromádku.
UU-Rules-CZ-Table.png
Každý hráč si rovněž může vzít přehledovou kartu pro rychlé připomenutí pravidel.

Teď jste připraveni na hru! Hráč, který má nejbarevnější oblečení je očividně nejjednorožcovatější, takže začíná.

Jak Hrát

TAH:
Hráči se střídají v tazích okolo stolu po sméru hodinových ručiček. Každý tah se skládá ze 4 fází.

Fáze začátku tahu:
Pokud máte ve své Stáji kartu s efektem, který uvádí "Nachází-li se tato karta na začátku tvého tahu ve tvé Stáji, "vyhodnoťte její efekt v této fází.

Fáze dobráni:
DOBERTE si kartu z balíčku.

Fáze akce:
Proveďte JEDNU z následujících akcí:

 • Zahrajte kartu jednorožce ze své ruky,
 • Zahrajte kartu kouzla ze své ruky,
 • Zahrajte kartu zhoršení ze své ruky,
 • Zahrajte kartu vylepšení ze své ruky,
 • DOBERTE si kartu z balíčku.

Fáze konce tahu:
ODHOĎTE tolik karet z ruky, abyste jich neměli více, než je stanovený limit. Limit karet na ruce je 7 (pokud není uvedeno jinak).

Důležité Termíny

Zde je několik termínů, se kterými jste se již setkali při přípravě hry:

Stáj: herní oblast před vámi, do které se vykládají karty jednorožců, vylepšení a zhoršení.

Jesli: balíček karet jednorožčích mimin uprostřed stolu.

Balíček: hromádka karet s černým rubem, ze které si hráči v průběhu hry DOBÍRAJÍ karty.

Odhazovací hromádka: hromádka karet s černým rubem, které byly v průběhu hry OBĚTOVÁNY, ZNIČENY nebo ODHOZENY.

Dále existuje několik dalších termínů, které najdete v textech na kartách:

DOBER: vezměte si do ruky vrchní kartu balíčku

ODHOĎ: odložte kartu ze své ruky na odhazovací hromádku.

OBĚTUJ: odložte kartu ze své Stáje na odhazovací hromádku. Tento termín se používá pro karty jednorožců, vylepšení a zhoršení.

ZNIČ: odložte kartu ze Stáje jiného hráče na odhazovací hromádku. Tento termín se rovněž používá pro karty jednorožců, vylepšení a zhoršení.

UKRADNI: přesuňte kartu ze Stáje jiného hráče do své Stáje.

Typy Karet

Ve hře je 5 typů karet:

Icon-ultimate.png Karty jednorožců mají v levém horním rohu symbol rohu. Karty jednorožců zůstávají v hráčové Stáji, dokud nejsou OBĚTOVÁNY nebo ZNIČENY. Sbíráním jednorožců do své Stáje vyhrajete hru!

Karty jednorožců jsou 3 druhů:

 • Icon-baby.png Jednorožcí mimina: tyto karty mají fialový roh. Každý hráč začíná s kartou jednorožčího mimina. Díky tomu, že se karty jednorožčích mimin nacházejí v Jeslích a nejsou nikdy v rukách hráčů, jediný způsob, jak je dostat do vaší Stáje, je prostřednictvím speciálního efektu jiné karty.
 • Icon-basic.png Základní jednorožci: tyto karty mají tmavě modrý roh. Nemají žádné efekty, ale možná jim bude patřit část vašeho srdce.
 • Icon-magical.png Kouzelní jednorožci: tyto karty mají světle modrý roh. Každá karta kouzelného jednorožce má efekt, který vám může ve hře přinést výhodu.

Icon-magic.png Kouzla: tyto karty mají zelený roh se symbolem hvězdy. Tyto karty mají jednorázový efekt. Když ve svém tahu zahrajete kartu kouzla, okamžitě ji přesuňte na odhazovcí hromádku.

Icon-down.png Zhoršení: tyto karty mají žlutý roh se symbolem šipky ukazující dolů. Karty zhoršení se vykládají do Stáje jiného hráče a mají ne něj negativní vliv. (Technicky můžete kartu zhoršení zahrát i do své Stáje, ale ve skutečnosti to budete chtít udělat zřídkakdy.) Karty zhoršení zůstávají v hráčově Stáji, dokud nejsou OBĚTOVÁNY nebo ZNIČENY.

Icon-upgrade.png Vylepšení: tyto karty mají oranžový roh se symbolem šipky ukazující vzhůru. Tyto karty přinášejí pozitivní efekty. Karty vylepšení můžete zahrát do Stáje libovolné hráče. Karty vylepšení zůstávají v hráčově Stáji, dokud nejsou OBĚTOVÁNY nebo ZNIČENY.

Icon-instant.png Okamžité efekty: tyto karty mají červený roh se symbolem vykřičníku. Toto je jediný typ karty, který se nehraje ve vašem tahu. V tomto balíčku jsou okamžitými efekty karty íhaha, které se hrají jako reakce na kartu zahranou jiným hráčem. V jednom tahu je možné zřetězit libovolný počet karet s okamžitým efektem.

Konec Hry

První hráč, který do své Stáje úspěšně získá požadovaný počet jednorožců, vyhráhá! Každá karta jednorožce se počítá jako jeden jednorožec (pokud není uvedeno jinak).

 • 2-5 hráčů: 7 jednorožců pro vítězství
 • 6-8 hráčů: 6 jednorožců pro vítězství

Pokud dojdou karty v balíčku a žádný hráč nedosáhne počtu jednorožců ve své Stáji potřebného pro vítězství, vyhrává hráč s nejvíce jednorožci.

Pokud má nejvíce jednorožců ve své Stáji více hráčů, každý takový hráč sečte počet písmen, která tvoří jména všech karet jednorožců v jeho Stáji. Hráč s nejvyšším počtem písmen vyhrává.

 • Pokud hrají pouze 2 hráči, nezapomeňte přečíst pravidla pro 2 hráče.
 Pokud jste pravidla dočetli sem, víte vše, co budete pro začátek potřebovat! V následující části jsou uvedena pokročilejčí pravidla a vysvětlení. Podívejte se do ní, když budete potřebovat objasnit konkrétní situaci, nebo když při hře vyvstanou nějaké dotazy. Možná tato pravidla nebudete nikdy potřebovat, ale jsou tu pro všechny případy!

Pokročilá Pravidla A Vysvětlení

Karty ve vaší ruce a karty ve vaší Stáji:
Karty jednorožců, vylepšení a zhoršení nemají žádný efekt, dokud je máte v ruce. Jejich efekt platí pouze tehdy, že jsou vyloženy ve Stáji.

Vstup do Stáje a její opuštění:
Pokaždé, když zahrajete, UKRADNETE nebo vyložíte jednorožce, považuje se, že "vstoupil do vaší Stáje". Kdykoliv je karta jednorožce OBĚTOVÁNA, ZNIČENA nebo UKRADENA, považuje se, že "opustila vaší Stáj".

Povinné a dobrovolné efekty:
Některé efekty jsou povinné (např. "ODHOĎ kartu"), zatímco jiné jsou dobrovolné ("můžeš UKRÁST jednorožce"). Pokud není na kartě uvedeno slovo "můžeš", považujte efekt za povinný.

Pokud má karta dobrovolný efekt, který říká "Nachází-li se tato karta na začátku tvého tahu ve tvé Stáji." NEMŮŽETE ji použít, pokud na to zapomenete a DOBERETE si kartu v rámci fáze dobráni. Pokud je efekt povinný, musíte ho vyhodnotit, pokud si sami uvědomíte (nebo vás upozorní soupeři), že jste tak neučinili.

Efekty na začátku tahu:
Pokud máte více karet, na kterých je uvedeno "Nachází-li se tato karta na začátku tvého tahu ve tvé Stáji," jejich efekt se vyhodnocuje zároveň. To znamená, že pokud je na některé kartě uvedeno, abyste okamžitě po vyhodnocení jejího efektu ukočili svůj tah, můžete použít i ostatní karty s efektem na začátku tahu ve své Stáji.

Efekty karet íhaha:
Karty íhaha je možné zahrát pouze k zastavení karty, která byla zahrána z ruky. To znamená, že nemůžete zíhahovat efekt karty. Například pokud již soupeř má ve své Stáji kartu, na které je ovedeno "Nachází-li se tato karta na začátku tvého tahu ve tvé Stáji, ZNIČ kartu jednorožce", nemůžete použít kartu íhaha a zabránit mu ve vyhodnocení daného efektu.

Cílení na hráče:
Na kartách je použita ustálená terminologie týkající se hráčů.

 • Libovolný hráč znamená jeden hráč, včetně vás.
 • Jiný hráč znamená jeden hráč, mimo vás.
 • Každý hráč znamená všichni hráči, včetně vás.

Volba cíle efektů:
Při hře Labilních jednorožců existují dva způsoby, jak určovat hráče, který bude cílem efektu:

Možnost 1 (snazší): Když zahrajete kartu s efektem, musíte určit, na které(ho) hráče se efekt uplatní ještě před jeho vyhodnocením. Toto dává hráčům prostor se rozhodnout, zda budou reagovat ratou íhaha.

Možnost 1 (pokročilá): Když zahrajete kartu s efektem, musí se hráč rozhodnout, zda budou reagovat kartou íhaha ještě před určením cílů.

Oba způsoby jsou možné, před hrou se tedy domluvte, podle jakého domácího pravidla budete hru hrát.

Vyhledávání karet:
Efekty některých karet vám umožňují prohledat balíček nebo odhazovací hromádku (např. "Když tato karta vstoupí do tvé Stáje, můžeš prohledat balíček a vzít si z něj do ruky kartu zhoršení"). Jakmile si danou kartu vyberete, ukažte ji všem soupeřům a vezměte si ji do ruky.

Zbavení se karty zhoršení:
Efekty některých karet vám dovolují odstranit ze své Stáje přímo kartu zhoršení. Mimo to, pokud efekt karty uvádí "OBĚTUJ kartu", můžete efekt této karty použít ke zbavení se karty zhoršení ze své Stáje (např. "Nachází-li se tato karta na začátku tvého tahu ve tvé Stáji, můžeš OBĚTOVAT kartu a poté ZNIČÍT kartu").

Efekty karet s více akcemi:
Pokud efekt karty obsahuje více akcí, jsou tyto akce obvykle odděleny slovem "poté" (např. "OBĚTUJ kartu jednorožce a poté se DOBER kartu"). Pokud je na kartě uvedeno "poté", můžete druhou akci provést pouze tehdy, když jste úspěšně provedli první akci. Pokud v uvedeném přikladu nemáte kartu jednorožce, kterou byste OBĚTOVALI, nemůžete si DOBRAT kartu.

Nemožné akce:
Může se stát, že efekt karty ve vaší Stáji nebo na kartě zahrané soupeřem po vás chce akci, kterou nemůžete vykonat. Pokud se tak stane, akci ignorujte. Nevykonatelné akce mohou být:

 • ODHOĎ, když nemáte žádnou kartu v ruce
 • OBĚTUJ kartu, když nemáte ve své Stáji žádné karty
 • OBĚTUJ kartu, kterou není možné OBĚTOVAT

Pravidla Pro 2 Hráče

Pokud hrajete ve dvou hráčích, proveďte před začátkem hry následující úpravy. Pokud byste je zapomněli udělat, mohla by vám hra připadat nevyvážená.

Odstraňte z balíčku následující karty a vraťte je do krabice. Při hře dvou hráčů se nepoužívají:

 • Všichni základní jednorožci
 • Jednorožec včelí královna
 • Svůdný jednorožec
 • Duhhový jednorožec
 • Chůvička
 • Sadistický rituál
 • Zpomalení
 • Jupí
 • Jednorohá matka husa
 • Jednorožec nekromant

Před zamícháním balíčku z něj vezměte dvě karty íhaha a dejte každému hráči jednu. Teď už můžete balíček zamíchat a rozdat obéma hráčům po pěti kartách (oba hráči tedy budou hru začínat se šesti kartami v ruce - jedna z nich bude íhaha).

Nyní už hra probíhá dle obvyklých pravidel.

Rulebook Scans

UU-CZ-Rulebook1.png UU-CZ-Rulebook2.png