UU - Rainbow Shitstorm

From Unstable Games Wiki
Deck: NSFW Base Deck
Edition: 2nd Edition
Type: Magic Card
Status: Available

Card Texts

Card Releases

Specific Card Rules and Information

If a card cannot be targeted for sacrifice in your stable and a card discarded from hand you cannot play the card.

Authenticity Notes

Localizations of this Card

UU-NSFW-006-2P-Polish.png Polish 2nd Print
Tęczowa Gównoburza
Karta Magii
Wszyscy gracze muszą POŚWIĘCIĆ po 1 karcie i ODRZUCIĆ wszystkie karty, które mają na ręce. Następnie wtasuj stos kart ordzuconychh do talii i rozdaj każdemu z graczy po 5 kart.

Evolution of this Card

UU-NSFW-006.pngUU-NSFW-006-02.pngUU-NSFW-006-03.pngUU-NSFW-006-04.pngUU-NSFW-006-SE.png