UU - Blow Up Unicorn

From Unstable Games Wiki
Deck: NSFW Base Deck
Edition: 2nd Edition
Type: Upgrade Card
Status: Available

Card Texts

Card Releases

Specific Card Rules and Information

Authenticity Notes

Localizations of this Card

UU-NSFW-019-2P-Polish.png Polish 2nd Print
Dmuchany Jednorożec
Karta Ulepszenia
Jeśli 1 z Twoich kart jednorożców ma zostać poświęcona albo zniszczona, możeszzamiast tego POŚWIĘCIĆ tę kartę.

Evolution of this Card

UU-NSFW-019.pngUU-NSFW-019-02.pngUU-NSFW-019-03.pngUU-NSFW-019-04.pngUU-NSFW-019-SE.png