UU - Unicorn Dancer

From Unstable Games Wiki
Deck: NSFW Base Deck
Edition: 2nd Edition
Type: Magical Unicorn Card
Status: Available

Card Texts

Card Releases

Specific Card Rules and Information

  • This card has no requirement effect text that prevents playing the card.
  • The card drawn from the effect is drawn during the beginning of turn phase and a card is discarded.

Authenticity Notes

Localizations of this Card

UU-NSFW-061-2P-Polish.png Polish 2nd Print
Jednorurzec
Karta Magicznego Jednorożca
Jeśli ta karta znajduje się w Twojej stajni na początku Twojej tury, możesz DOBRAĆ dodatkową kartę, a następnie ODRZUCIĆ 1 kartę.

Evolution of this Card

UU-NSFW-061-00.pngUU-NSFW-061-SE.png