UU - Unicorn Speed

From Unstable Games Wiki
Revision as of 08:11, 9 February 2022 by WyvernWrath (talk | contribs) (Specific Card Rules and Information)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Deck: NSFW Base Deck
Edition: 2nd Edition
Type: Upgrade Card
Status: Available

Card Texts

Card Releases

Specific Card Rules and Information

  • This card has requirement effect text that may prevent playing the card.
    • A basic unicorn card must be in the target stable or you cannot play the card.
  • This card can enter any stable from effects even if the stable does not have a basic unicorn card.

Authenticity Notes

Localizations of this Card

UU-NSFW-043-2P-Polish.png Polish 2nd Print
Amfa Dla Jednorożców
Karta Ulepszenia
Ta karta może zostać umieszczona w stajni tylko wtedy, gdy znajduje się w niej karta zwyczajnego jednorożca. Jeśli ta karta znajduje się w Twojej stajni na początku Twojej tury, możesz DOBRAĆ dodatkową kartę.

Evolution of this Card

UU-NSFW-043-00.pngUU-NSFW-043-SE.png