UU - Faceless Baby Unicorn

From Unstable Games Wiki
Revision as of 04:19, 20 December 2021 by Shicala (talk | contribs) (Card Releases)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Deck: NSFW Base Deck
Edition: 2nd Edition
Type: Baby Unicorn Card
Status: Available

Card Texts

Card Releases

Specific Card Rules and Information

Authenticity Notes

Localizations of this Card

UU-NSFW-091-2P-Polish.png Polish 2nd Print
Jednorożek Bez Twarzy
Karta Jednorożka
Jeśli ta karta zostanie poświęcona, zniszczona albo przywrócona na Twoją rękę, umieść ją w żłobku.

Evolution of this Card

UU-NSFW-091-00.png UU-NSFW-091-SE.png