UU - Pony Play

From Unstable Games Wiki
Deck: NSFW Base Deck
Edition: 2nd Edition
Type: Upgrade Card
Status: Available

Card Texts

Card Releases

Specific Card Rules and Information

  • This card has no requirement effect text that prevents playing the card.
  • Effects that cause phases to be skipped during a turn are combined to only affect the same phase. The same phase can be skipped multiple times due to multiple effects in the same turn and fulfill any requirement effect.

Authenticity Notes

Localizations of this Card

UU-NSFW-020-2P-Polish.png Polish 2nd Print
Przebieranki
Karta Ulepszenia
Jeśli ta karta znajduje się w Twojej stajni na początku Twojej tury, możesz wybrać dowolnego innego gracza. Wylosuj kartę z jego ręki i weź ją na rękę. Jeśli to zrobisz, pomiń swoją fazę dobrania karty.

Evolution of this Card

UU-NSFW-020.pngUU-NSFW-020-02.pngUU-NSFW-020-03.pngUU-NSFW-020-04.pngUU-NSFW-020-SE.png