UU - Putting on a Show

From Unstable Games Wiki
Deck: NSFW Base Deck
Edition: 2nd Edition
Type: Upgrade Card
Status: Available

Card Texts

Card Releases

Specific Card Rules and Information

Authenticity Notes

Localizations of this Card

UU-NSFW-046-2P-Polish.png Polish 2nd Print
Popisowe Ruchy
Karta Ulepszenia
Jeśli ta karta znajduje się w Twojej stajni na początku Twojej tury, możesz POŚWIĘCIĆ kartę. Jeśli to zrobisz, ZNISZCZ dowolną kartę.

Evolution of this Card

UU-NSFW-046-00.pngUU-NSFW-046-SE.png