UU - Fucking Cute Baby Unicorn

From Unstable Games Wiki
Deck: NSFW Base Deck
Edition: 2nd Edition
Type: Baby Unicorn Card
Status: Available

Card Texts

Card Releases

Specific Card Rules and Information

Authenticity Notes

Localizations of this Card

UU-NSFW-089-2P-Polish.png Polish 2nd Print
Zajebiście Słodki Jednorożek
Karta Jednorożka
Jeśli ta karta zostanie poświęcona, zniszczona albo przywrócona na Twoją rękę, umieść ją w żłobku.

Evolution of this Card

UU-NSFW-089-00.png UU-NSFW-089-SE.png