UU - Puppicorn

From Unstable Games Wiki

Card Texts

Card Releases

Specific Card Rules and Information

Authenticity Notes

Localizations of this Card

UU-Base-025-2P-Polish.png Polish 2nd Print
Psiorożec
Karta Magicznego Jednorożca
Za każdym razem, gdy dowolny z graczy rozpocznie swoją turę, umieść tę kartę w jego stajni. Karta nie może zostć poświęcona ani zniszczona.

Evolution of this Card

UU-Base-025.pngUU-Base-025-02.png