UU - Upside Down Baby Unicorn

From Unstable Games Wiki
Deck: NSFW Base Deck
Edition: 2nd Edition
Type: Baby Unicorn Card
Status: Available

Card Texts

Card Releases

Specific Card Rules and Information

Localizations of this Card

Authenticity Notes

Localizations of this Card

UU-NSFW-030-2P-Polish.png Polish 2nd Print
Odwrócony Jednorożek
Karta Jednorożka
Jeśli ta karta zostanie poświęcona, zniszczona albo przywrócona na Twoją rękę, umieść ją w żłobku.

Evolution of this Card

UU-NSFW-030.png UU-NSFW-030-02.png UU-NSFW-030-03.png UU-NSFW-030-04.png UU-NSFW-030-SE.png