UU - Bukkakecorn

From Unstable Games Wiki
Deck: NSFW Base Deck
Edition: 2nd Edition
Type: Magical Unicorn Card
Status: Available

Card Texts

Card Releases

Specific Card Rules and Information

Authenticity Notes

Localizations of this Card

UU-NSFW-072-2P-Polish.png Polish 2nd Print
Bukkakerożec
Karta Magicznego Jednorożca
Jeśli ta karta znajduje się w Twojej stajni na początku Twojej tury, możesz UKRAŚĆ dowolną kartę jednorożca. Na koniec swojej tury zwróć kartę jednorożca do stajni, z której ją ukradłeś.

Evolution of this Card

UU-NSFW-072-00.pngUU-NSFW-072-SE.png